Kategorie

Novinky

Informace

Všeobecné obchodní podmínky

Náš E-shop je zaměřen převážně na náhradní díly pro výpočetní techniku, telekomunikační zařízení a elektroniku, určené pro servisní organizace a techniky s příslušným odborným vzděláním. Náhradní díly jsou většinou „bulk“ – ne v obchodním balení v krabičkách. Náhradní díly z důvodu předpokládaných znalostí kupujícího nejsou vybaveny návodem k použití či montážní dokumentací, pokud to dodavatel nepovažuje za nutné. Dodavatel si vyhrazuje právo dodávat kompatibilní zařízení místo objednaných ve stejné cenové relaci, pokud objednatel v objednávce neuvede jiný požadavek. Dodavatel za kompatibilitu ručí. Náhradní díly jsou nové a  mají záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Z důvodu nedostupnosti některých dílů či jejich vysokých cen, nabízíme dle možností i použité díly, vždy je však na webu uvedeno, že se jedná o použitý díl. Záruka použitých dílů je také 24 měsíců. Dodavatel upozorňuje, že některé díly, určené k „nerozebíratelné montáži“ ( touch panely, některé displeje, … ) je potřeba před montáží řádně otestovat. Přilepením či jiným způsobem montáže, po kterém už zařízení nelze vrátit / reklamovat v původním stavu, záruka zaniká. Dodavatel se zavazuje v rámci možností poskytovat poradenskou činnost případně pomoci s opravou zařízení ve svém servisu za „režijní cenu“. Dodavatel je ochoten po dohodě vzít zpět ( v aktuálních  cenách ) nepoužité náhradní díly či vyměnit je za jiné, musí být však ve stejném stavu, jako při prodeji. Dodavatel při vracení náhradních dílů zákazníkem (po uplynutí zákonné lhůty 14 dní) nevrací poštovné, pokud nedošlo k chybné dodávce jeho vinou. Velká část náhradních dílů, se kterými obchodujeme má srovnatelnou cenu s poštovným, v takovém případě bychom je nemuseli prodávat … Kdo s tím nesouhlasí, ať s námi neobchoduje.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sema-for.cz/shop, jehož provozovatelem je Ing. Petr Beránek. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní adresa prodávajícho (adresa provozovny): PRODEJNA SEMAFOR, Komenského 295, 471 54 Cvikov

Vrácení zboží v zákonné lhůtě do 14 dní

Prodávající: Ing. Petr Beránek, IČO 63779293, DIČ CZ491101078, se sídlem Lindava 270, 471 54 Cvikov, zapsaný u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Cvikov pod č.j.: 92107/99

Kupující: subjekt (spotřebitel), který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

Kupující - spotřebitel má ze zákona nárok odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v souladu se zákonem č. 89/2012, §1832 odstavec č.2). Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: reklamace@sema-for.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Prodávající vrátí v zákonné lhůtě kupní cenu zboží a náklady na dopravné - avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí (aktuálně 59,- Kč).


Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží v zákonné lhůtě, důrazně doporučujeme dodržet následující pokyny:

 •     předmětné zboží by mělo být řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození při cestě nazpět
 •     mělo by být nepoškozené
 •     mělo by být kompletní, pokud možno s originálním dokladem o koupi.
 •     zboží musí být doručeno na adresu provozovny: PRODEJNA SEMAFOR, Komenského 295, 471 54 Cvikov
 •     zboží nesmí být zasláno na dobírku!!
 •     současně se zbožím doporučujeme kvůli rychlejšímu vyřízení zasílat vyplněný tento formulář.
 •     v případě nedodržení některých z výše uvedených pokynů, které vyústí v poškození či nekompletnost výrobku nelze vyloučit zamítnutí nároku na odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.

Reklamační podmínky

Prodávající: Ing. Petr Beránek, IČO 63779293, DIČ CZ491101078, se sídlem Lindava 270, 471 54 Cvikov, zapsaný u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Cvikov pod č.j.: 92107/99 

Kupující: subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě je třeba sepsat s příslušným pracovníkem přepravní služby reklamační protokol a tento poslat na naši adresu. Tímto zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím.
 2. V případě, že kupující zjistí po převzetí mechanické poškození zboží i když není transportní obal zjevně poškozen, musí toto kupující prodávajícímu oznámit ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží telefonicky na 487 752 624 nebo mailem na reklamace@sema-for.cz
 3. V případě, že se v záruční době vyskytnou vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Zboží je třeba poslat nebo dopravit do provozovny prodávajícího. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu, případně prodejku nebo jejich kopie. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona.

Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího.
 • Obvykle je reklamace vyřízena do 10 dnů, max. doba je 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za jiné, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
 • Kupující zašle nebo dopraví osobně reklamované zboží na adresu prodávajícího. A vyplní a přiloží následující formulář
 • Prodávající po řádném vyřízení reklamace zašle opravené zboží na adresu kupujícího.
 • Záruka se nevztahuje na poškození, které vznikne vlivem nevhodného zabalení zboží při přepravě k prodávajícímu.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  • porušení nebo odstranění ochranných pečetí a nálepek, pokud je výrobek těmito opatřen.
  • používání zboží v nevhodných podmínkách.
  • u dotykových skel a lepených displejů záruka zaniká v momentě jejich nalepení (tzn. odlepení ochranných folií u oboustranných lepicích pásek). Displej či dotykové sklo je tedy nutné před montáží důkladně otestovat. Po montáži se již nedá prokázat zda k závadě došlo špatnou manipulací se zařízením nebo selháním náhradního dílu.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 
Pokud si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás


Obchodní a dodací podmínky
Způsob platby:
 • Na dobírku
  Zboží Vám bude zasláno přepravní službou Geis, Zásilkovna či Českou poštou
 • Osobním odběrem
  Zboží si můžete vyzvednout v naší prodejně Komenského 295.
Dodací lhůty:

Zboží, které je skladem, je Vám doručeno zpravidla do 24 hodin od potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR, případně do 2 pracovních dní na Slovensko. 

Ceny za dodání: 

Za poštovné a balné naleznete v sekci doprava. V případě posílání do zahraničí bude cena dopravy stanovena individuálně.


Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Zodpovědnost za zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

Naše firma řádně přebírá zodpovědnost za své výrobky a za financování jejich sběru a ekologické likvidace.


ke stažení v pdf verzi ZDE