Kategorie

Novinky

Informace

Reklamace / vrácení zboží

Pokud chcete zrušit / případně změnit objednávku - volejte expedici na číslo 487 752 624 ... e-maily se mnohdy vyřizují s několikahodinovým zpožděním! Lze tím předejít zbytečným výměnám a reklamacím zboží.

Pokud chcete reklamovat / vrátit / vyměnit zakoupené zboží, je nezbytně nutné vyplnit tento formulář a poslat ho spolu se zbožím (na reklamaci / vrácení /výměnu).  Bez tohoto vyplněného formuláře nebude reklamace / vrácení / výměna řešena dokud tento vyplněný formulář nedodáte.

Pokud máte dotaz k průběhu vaší reklamace kontaktujte nás na tuto mailovou adresu: reklamace@sema-for.cz
 
formulář ke stažení

Reklamační podmínky

Prodávající: PRODEJNA SEMAFOR , Komenského 295, 471 54 Cvikov , IČ: 63779293

Kupující: subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě je třeba sepsat s příslušným pracovníkem přepravní služby reklamační protokol a tento poslat na naši adresu. Tímto zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím.
 2. V případě, že kupující zjistí po převzetí mechanické poškození zboží i když není transportní obal zjevně poškozen, musí toto kupující prodávajícímu oznámit ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží telefonicky na 487 752 624 nebo mailem na shop@sema-for.cz
 3. V případě, že se v záruční době vyskytnou vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Zboží je třeba poslat nebo dopravit do provozovny prodávajícího. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu, případně prodejku nebo jejich kopie. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona.

Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího.

 • Obvykle je reklamace vyřízena do 10 dnů, max. doba je 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za jiné, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
 • Kupující zašle nebo dopraví osobně reklamované zboží na adresu prodávajícího. A vyplní a přiloží následující formulář
 • Prodávající po řádném vyřízení reklamace zašle opravené zboží na adresu kupujícího.
 • Záruka se nevztahuje na poškození, které vznikne vlivem nevhodného zabalení zboží při přepravě k prodávajícímu.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud je výrobek těmito opatřen
  • používání zboží v nevhodných podmínkách.
  • u dotykových skel a lepených displejů záruka zaniká v momentě jejich nalepení (tzn. odlepení ochranných folií u oboustranných lepicích pásek). Displej či dotykové sklo je tedy nutné před montáží důkladně otestovat. Po montáži se již nedá prokázat zda k závadě došlo špatnou manipulací se zařízením nebo selháním náhradního dílu.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 
Pokud si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás.

Podrobnější informace k reklamacím a vracení zboží ve lhůtě 14 dnů naleznete v našich obchodních podmínkách ZDE